LER21 bông tai không đối xứng ngọc trai

LER21 bông tai không đối xứng ngọc trai Danh mục: Bông tai cao cấp Mã Sản Phẩm: 230480 165.000Đ

Kích thước sản phẩm: 62 * 8mm 42 * 8mm

Trọng lượng: 2,4 g